Historici na Ďáblickém hřbitově identifikovali polohu ostatků 20 vězňů komunismu

Praha - Historikům se na Ďáblickém hřbitově v Praze podařilo identifikovat přesnou polohu ostatků 20 bývalých politických vězňů, kteří byli popraveni nebo zemřeli ve vězení mezi lety 1949 až 1953. U 87 dalších politických vězňů určili, v jakých šachtových hrobech byly v tomto období pravděpodobně uloženy jejich ostatky. Úřad vlády o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Redaktor RN 25.06.2024 15:17:00 2x
Historici na Ďáblickém hřbitově identifikovali polohu ostatků 20 vězňů komunismu

Hodnocení

100%

Při úřadu vlády loni v dubnu vznikla Komise pro řešení otázek masových hrobů na Ďáblickém hřbitově, vede ji vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková. Cílem komise je zmapovat situaci a předložit vládě zprávu, na jejímž základě bude moci vydat rozhodnutí o vyzdvižení ostatků obětí totalitních režimů. Komisi tvoří odborníci, historici, zástupci ministerstev a dalších institucí.

Mezi 20 politickými vězni, jejichž ostatky se historikům podařilo identifikovat, je například bývalý poslanec Stanislav Broj, účastník protinacistického a protikomunistického odboje Karel Sabela, kurýr západní tajné služby Alois Suttý, kněz Bohumil Bunža či řeholnice Františka Hlavínová.

Doposud se podařilo také stanovit s velkou pravděpodobností čísla konkrétních šachtových hrobů v případě dalších 87 bývalých politických vězňů z období komunistického režimu, uvedl úřad.

Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje vzniklo v 90. letech, nachází se v severní části hřbitova. Již v období druhé světové války se zde pohřbívalo do hromadných hrobů, tehdy označovaných termínem šachtové hroby. Při studiu spisové dokumentace bylo zjištěno, že stejným způsobem byly ukládány ostatky na Ďáblickém hřbitově také na dalším místě. Počátky tohoto způsobu pohřbívání je možné datovat do srpna 1943, uvedl dnes úřad.

Doposud se podle něj nepotvrdila teze, že by na tomto místě byli pohřbeni českoslovenští vojáci a členové protinacistického odboje, kteří zemřeli v důsledku represí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Při výzkumu se naopak objevily indicie naznačující, že místo posledního odpočinku některých protinacistických odbojářů se může nacházet také v jiné části Ďáblického hřbitova či na jiných pražských pohřebištích, sdělil úřad.

Pro období mezi lety 1945 až 1948 historici potvrdili případy pohřbení 34 lidí odsouzených k trestu smrti a popravených v retribučních procesech. Zároveň se podařilo lokalizovat místo uložení ostatků pravděpodobně jediného vojáka americké armády pohřbeného na našem území, Lawrence L. Ordwaye, dodal úřad. Ordway zemřel v květnu 1945 v Nemocnici Na Bulovce, poté byly jeho ostatky uloženy do šachtového hrobu č. I na Ďáblickém hřbitově.

 

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.