AV ČR podle předsednictva zachází s veřejnými penězi s péčí řádného hospodáře

Praha - Se svěřenými veřejnými prostředky zachází Akademie věd (AV ČR) podle svého předsednictva s péčí řádného hospodáře. Reagovalo tak na zjištění interního auditu, která se objevila v médiích. Z těch vyplývá, že kontroloři zjistili porušení rozpočtové kázně či zákona o zadávání veřejných zakázek, nedostatečnou kontrolu dotací nebo umělé navyšování nákladů na činnost ústavu. Audit je podle předsednictva neuzavřený. Únik informací z materiálu považuje za nevhodný a poškozující dobré jméno instituce. Předsednictvo AV ČR to uvedlo ve vyjádření, které dnes poskytlo novinářům.

Redaktor RN 03.08.2023 16:54:00 0x
AV ČR podle předsednictva zachází s veřejnými penězi s péčí řádného hospodáře

Hodnocení

100%

V posledních dnech se v médiích, zejména na portálu Seznam Zprávy, objevily materiály čerpající z probíhajícího interního auditu AV ČR. Zveřejněním některých informací či tvrzení vycházejících z auditu, který nebyl řádně procesně uzavřen, mohla být uvedena v omyl široká veřejnost, včetně novinářské obce. Je zvláště znepokojující, že se tak děje v citlivém okamžiku jednání o rozpočtu na vědu a výzkum na další období, uvedlo předsednictvo.

Na hodnocení vědy se dlouhodobě zaměřuji, protože je to efektivní nástroj právě pro rozdělování finančních prostředků. Mnoho ústavů AV ČR má za sebou velmi kvalitní vědecké výsledky, což se v hodnocení odráží. Bylo by krátkozraké plošně postihovat vědce a jejich činnost do budoucích let za pochybení, která se netýkají vědeckých výsledků, řekla dříve na dotaz ČTK ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09).

Předsednictvo akademie dnes zdůraznilo, že zadavatelem aktuálního interního auditu byla předsedkyně AV ČR, a to s cílem dále zvýšit kvalitu a transparentnost vnitřních řídicích a kontrolních procesů. Dosavadní výsledky interního auditu neprošly podle předsednictva standardním vypořádáním ve smyslu zákona o finanční kontrole a metodických materiálů ministerstva financí (MF).

Nebylo tudíž možné údajné nedostatky vysvětlit ani uvést na pravou míru tam uvedené nepřesnosti. Důsledkem nedodržení standardních auditorských postupů je fakt, že zmíněné materiály neposkytují objektivní a nezávislé informace o vyhodnocení činností a operací v AV ČR, které jsou přitom zásadní pro relevanci auditu, uvedlo.

Předsednictvo se dnes sešlo na zasedání, kde se auditem zabývalo. Již dříve předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová ČTK řekla, že by se většina domnělých nedostatků, na které poukázaly Seznam Zprávy, velmi pravděpodobně vysvětlila na projednání. Podle předsedkyně v žádném případě nebyl porušen zákon a vytýkané záležitosti nejdou proti smyslu právních předpisů.

Akademii věd podle předsednictva pravidelně kontroluje ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad, které nikdy v minulosti neshledaly závažná pochybení v hospodaření AV ČR spočívající v protiprávním jednání nebo nehospodárném, neefektivním nebo neúčelném používání veřejných peněz.

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.