NKÚ: Podpora rybářství je čerpána účelně, spotřeba sladkovodních ryb ale stagnuje

Praha - Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo více než 840 milionů korun na podporu rybářství v Česku účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v ČR a vytvořit organizace producentů se však nepodařilo. Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která prověřovala, jak s penězi nakládali MZe, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a 11 vybraných příjemců dotací v letech 2014 až 2021. Z operačního programu Rybářství 2014 - 2020 (OP Rybářství) bylo do konce loňského roku podpořeno 888 projektů. Výsledky kontroly sdělil NKÚ v tiskové zprávě. MZe považuje většinu menších výhrad za neodůvodněnou.

Redaktor RN 24.07.2023 08:08:00 0x
NKÚ: Podpora rybářství je čerpána účelně, spotřeba sladkovodních ryb ale stagnuje

Hodnocení

100%

Specifické cíle OP Rybářství jsou podle kontrolorů ze strany MZe a příjemců podpory průběžně plněny, vzájemně provázány a existuje reálný předpoklad pro jejich naplnění. Jen u opatření na podporu inovací nestanovilo MZe vhodné ukazatele (indikátory), aby přinášely dostatečné informace o přínosech těchto inovací v praxi. MZe tedy nemá přehled, v jaké míře a zda vůbec jsou inovace ve skutečnosti zaváděny do rybářské praxe, uvedli kontroloři.

Ministerstvo uvádí, že výstupem po uskutečnění projektů jsou mimo jiné technické zprávy, které MZe zveřejňuje na svých webových stránkách. Na jejím základě může jakýkoliv subjekt využít inovaci ve svém podniku, případně se spojit s řešiteli projektu k zavedení inovace. Výsledky jsou také představovány na seminářích a konferencích. Některé výstupy a výsledky inovací podpořených z OP Rybářství jsou chráněny českým patentem a získaly různá ocenění, uvedl v reakci mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Jedním ze záměrů OP Rybářství bylo založit v ČR organizace producentů, tedy sdružení chovatelů a zpracovatelů ryb zajišťující centralizovaný nákup a prodej produktů. Jejich vznik měl mimo jiné zvýhodnit pozici producentů při jednání zejména se silnými obchodními řetězci. Podle kontrolorů se však ukázalo, že především z důvodu povinnosti sdílet své hospodářské a sociální údaje neměly rybářské podniky zájem do organizací producentů vstupovat. Ani zjednodušení pravidel nevedlo podle NKÚ ke zřízení alespoň jedné organizace producentů, ministerstvo tedy přesunulo nevyčerpanou alokaci do jiných opatření.

Podle ministerstva je i přes neúspěch se založením první organizace producentů akvakultury stále důležité tento záměr podporovat. MZe předpokládá, že dojde ke sdružení chovatelů ryb v intenzivních akvakulturních systémech, zejména recirkulačních akvakulturních zařízení, proto plánuje vyhlásit příjem žádostí o dotaci z OP Rybářství 2021–2027 v příštím roce, uvedl mluvčí.

Cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb není mezi cíli OP Rybářství uveden, je ale obsažen ve Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024, připomněli kontroloři. Resort tak zřídil příspěvkovou organizaci Zařízení služeb MZe, která měla za úkol mimo jiné právě propagovat sladkovodní ryby, a to například pomocí kampaně Ryba na talíři. Organizace měla v plánu uskutečnit 27 propagačních projektů. V důsledku administrativních chyb či kvůli jiným nedostatkům v předložených žádostech o dotaci nakonec MZe schválilo a v rámci OP Rybářství proplatilo pouze pět projektů, podotkli kontroloři.

Propagační aktivity ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR nevedly. Zatímco v roce 2017 jich jeden obyvatel ČR spotřeboval v průměru za rok 1,29 kilogramu, v roce 2021 to bylo 1,23 kg.

Také ministerstvo v reakci zmiňuje, že zvýšení spotřeby sladkovodních ryb je uvedeno ve Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024. Ten může být podpořen různými nástroji, nikoliv pouze prostřednictvím OP Rybářství 2014 až 2020. Neplatí, že všechny předpoklady a cíle uvedené ve strategii musí být podpořeny také OP Rybářstvím 2014 až 2020, dodalo ministerstvo.

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.