HK: Nedostatek pracovníků ohrožuje důležité projekty

Praha - Nedostatek pracovní síly ohrožuje nejen fungování české ekonomiky, ale i budoucí schopnost státu dělat strategicky důležité projekty v energetice, dopravní infrastruktuře, vzdělávání nebo zdravotnictví. Vyplývá to z analýzy překážek trhu práce, kterou ČTK poskytla Hospodářská komora.

Redaktor RN 06.08.2023 08:00:00 1x
HK: Nedostatek pracovníků ohrožuje důležité projekty

Hodnocení

100%

Komora doporučuje zlepšit dostupnost mateřských školek, aby se matky na rodičovské mohly více zapojit do pracovního procesu, a zatraktivnit dohody o provedení práce a zkrácené úvazky. Tím by se podle Hospodářské komory také zvýšila účast studentů a seniorů na pracovním trhu. Stát by se podle ní měl zaměřit i na dostupnost nájemního bydlení tak, aby zaměstnanci byli ochotnější stěhovat se za prací i mezi regiony.

Je třeba si přiznat, že ČR zaostává v dynamice růstu za jinými postkomunistickými zeměmi, protože už vyčerpala své dosavadní faktory růstu. Naše země se tak nachází na křižovatce. Buď se vláda rozhodne, že začne strategicky investovat a učiní zásadní a odvážné kroky, které naší zemi zachovají nebo ještě lépe posílí její konkurenceschopnost, nebo se životní úroveň obyvatelstva bude rok od roku propadat, uvedl prezident komory Zdeněk Zajíček.

Pro uskutečnění potřebných investic se podle něj musí počítat s vyšší poptávkou po pracovní síle. Upozornil, že nedostatek pracovníků je přitom už dnes největší překážkou rozvoje firem a bude tak limitovat i snahu o rozvoj a udržení ekonomické stability státu.

Firmy v současnosti podle komory postrádají 300.000 zaměstnanců a do roku 2032 by populace v produktivním věku měla podle dostupných projekcí klesnout o dalších více než 240.000. Podle odhadů komory kvůli tomu stát letos tratí na daních a odvodech okolo 150 miliard korun.

Zmírnit nežádoucí vývoj by podle analýzy pomohlo větší zapojení nyní nepracujících lidí, jako jsou studenti, senioři nebo matky na rodičovské. Opatření státu by měla směřovat do zatraktivnění flexibilních pracovních úvazků, jakou jsou dohody nebo zkrácené úvazky, míní komora. K lepšímu zapojení matek do trhu práce by přispělo zlepšení dostupnosti zařízení předškolní výchovy, dodala.

K vyrovnávání rozdílů v míře nezaměstnanosti mezi regiony by podle komory pomohlo zvýšení dostupnosti nájemního bydlení a zkvalitnění dopravní infrastruktury, což by lidem usnadnilo cestování do zaměstnávání.

V červnu vláda zřídila Vládní výbor pro strategické investice, který má napomáhat lepší koordinaci přípravy a zlepšení podmínek pro rychlejší a efektivnější realizaci investic v dopravě, bydlení, energetice, vzdělávání a vědě, výzkumu a inovacích a investic vyžadujících pro udělení pobídky souhlas vlády.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů na prvním jednání výboru doporučily strategické investice financovat mimo rozpočet, zjednodušit povolovací procesy a posílit investice do energetické, dopravní a datové infrastruktury. Stát by se měl zaměřit také na investice do vzdělávání a pracovního trhu.

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.