Senát bude schvalovat zvýšení příspěvku pro pěstouny a pravidla insolvencí

Praha - Zvýšení státního příspěvku pro pěstouny nebo zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky bude dnes schvalovat Senát. Horní parlamentní komora posoudí také novelu, která má desetinásobně zvýšit sankci ohledně distribuce léků, nebo úpravu pravidel veřejných sbírek. Většinu předloh podle doporučení senátních výborů zřejmě schválí.

Redaktor RN 10.07.2024 00:20:00 1x
Senát bude schvalovat zvýšení příspěvku pro pěstouny a pravidla insolvencí

Hodnocení

100%

Výjimkou by mohla být novela insolvenčního zákona o zkrácení doby oddlužení. Senátní výbory doporučily novelou zavést základní minimální srážku ze mzdy při exekuci, která by měla činit pět procent z minimální mzdy. Letos by činila 945 korun. Pokud by dlužník pobíral starobní, invalidní nebo sirotčí důchod nepřesahující minimální mzdu, srážka by byla poloviční.

Státní příspěvek pro dlouhodobé pěstouny se má podle novely zvýšit z nynějších 59.400 korun ročně na 66.000 korun, v případě přechodných pěstounů na 72.000 korun. O 18.000 korun navíc dostanou pěstouni, kteří pečují o tři a více dětí nebo alespoň o jedno dítě s těžším zdravotním postižením. Novela také zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Změny souvisejí s rušením kojeneckých ústavů pro nejmenší děti.

Novela o léčivech má zvýšit ze dvou milionů na 20 milionů korun pokutu za nezavedení léků do evidence lékáren a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Sankce se podle vlády zvyšuje na úroveň postihu za zakázaný vývoz léků do zahraničí, míří na redistributory léčiv. Sněmovna v zákoně neobnovila úpravu postupu dodávek léků do lékáren, aby menší nemohly být znevýhodněny proti řetězcům. Neuzákonila ani možnost výdeje volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.

Senát má posoudit také pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace, právo pacienta na bezplatné získání první kopie dokumentace nebo výpisu z ní a úpravu, která umožní sledování četnosti darování krve. Novela o zdravotních službách počítá rovněž s novým informačním systémem, jehož cílem je zlepšit administraci specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Další novela má zjednodušit administrativu při konání humanitárních a veřejných sbírek. Například bezhotovostní sbírky přes bankovní účty by neměly podle předlohy podléhat kontrolám. Norma má naopak ztížit život takzvaným deštníkářům, aby k nabízení služeb v cestovním ruchu nemohli využívat ani propagaci sbírky. Digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví má přinést novela církevního zákona. Další norma, kterou Senát projedná, má aktualizovat zákonná pravidla pro postupy Generální inspekce bezpečnostních sborů a sladit je se zákonem o policii.

mhm snm

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.