Materiál auditu AV nebyl podle Zažímalové vypracován podle procesních pravidel

Praha - Uniklý materiál interního auditu Akademie věd nemohl být vypracován podle stanovených procesních pravidel, řekla dnes ČTK předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Podle ní v žádném případě nebyl porušen zákon a vytýkané záležitosti nejdou proti smyslu právních předpisů. O zjištěních interního auditu informoval v úterý server Seznam Zprávy. Uvedl, že kontroloři zjistili porušení rozpočtové kázně či zákona o zadávání veřejných zakázek, nedostatečnou kontrolu dotací nebo umělé navyšování nákladů na činnost ústavu.

Redaktor RN 02.08.2023 16:04:00 0x
Materiál auditu AV nebyl podle Zažímalové vypracován podle procesních pravidel

Hodnocení

100%

Základním problémem je skutečnost, že návrhy závěrů ze Zprávy o zjištěních z vykonaného interního auditu, ze které vycházejí Seznam Zprávy, neprošly standardním procesem projednání. Dle standardních auditorských postupů musí být závěry nejprve projednány s auditovanými útvary a následně s vedením AV ČR, to je předsedou AV ČR a Akademickou radou. Již během takového projednání by se většina domnělých nedostatků velmi pravděpodobně vysvětlila, řekla Zažímalová.

Předsednictvo AV ČR se dosud s výsledky auditu plně neseznámilo, materiálem se bude zabývat ve čtvrtek na zasedání. Je tedy třeba zdůraznit, že uniklý materiál interního auditu nemohl být vypracován podle stanovených procesních pravidel, a to ani ve smyslu zákona o finanční kontrole a metodických materiálů Ministerstva financí ČR, ani podle interního manuálu o výkonu interního auditu v AV ČR, ani z podstaty věci, řekla Zažímalová.

Auditor podle webu v závěru auditu píše, že s ohledem na zjištění nelze podle útvaru interního auditu konstatovat, že vnitřní kontrolní systém AV je účinný. Zažímalová v reakci pro web uvedla, že si je vedení AV ČR nedostatků vědomo a na nápravě aktivně pracuje. Na dotaz ČTK řekla, že jde o nedostatky, na které v minulosti poukázaly kontroly ministerstva financí a Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jde ale také o to, že AV ČR trvale usiluje o zvýšení kvality a transparentnosti vnitřních řídících a kontrolních procesů. K tomu na svých pracovištích buduje strukturovaný systém různých druhů kontroly, řekla. Jde především o aktualizaci interních právních předpisů a směrnic, aby odpovídaly specifikům jednotlivých pracovišť i mezinárodní praxi.

Audit podle webu upozorňuje i na nedostatečnou kontrolu dotací. Podle předsedkyně se dělá, ale neexistuje k ní vyhovující dokumentace. Jde podle ní o formální záležitost zpřesnění formátu některých formulářů.

Sporný je podle předsedkyně i nález týkající přesunu investičních prostředků do neinvestiční části nebo takzvanou nehospodárnost a neefektivitu při zajištění některých služeb prostřednictvím Střediska společných činností (SSČ). Přidělení prostředků jednotlivým pracovištím vychází z dlouhodobé zkušenosti, nemusí ale odrážet aktuální potřebu.

Stalo se to v případě SSČ, které v důsledku zažádalo o přesun 12,3 milionu korun z investičních prostředků do neinvestičních. Přesuny mezi investičními a neinvestičními prostředky jsou podle předsedkyně v AV ČR finančně i rozpočtově neutrální operace.

Audit byl vypracován v souladu s ročním plánem interního auditu AV ČR. Důvodem pro zadání interního auditu v tomto rozsahu a vymezení byla snaha vedení dosáhnout vyšší kvality a transparentnosti vnitřních řídících a kontrolních systémů.

Akademie věd ČR je podle stanov organizační složkou České republiky a její činnost je financována ze státního rozpočtu. Letos má hospodařit s 7,178 miliardy korun.

Zdroj: ČTK
Ohodnoťte počtem hvězdiček.